Wonen in een voormalig godshuis

De nalatenschap van Winus Monkels
13 mei 2020
De kunst van het ErfgoedMaken
4 september 2020
De nalatenschap van Winus Monkels
13 mei 2020
De kunst van het ErfgoedMaken
4 september 2020

De deuren van de Vredeskerk aan de Ringbaan-West zijn al jaren op slot. Maar in het najaar van 2021 gaan ze weer open. Het voormalig gebedshuis biedt dan onderdak aan Young professionals, afgestudeerden en starters.

Binnen klinkt het nog hol. Dat dit gebouw een kerk was, is nauwelijks waarneembaar. Heel rijk was de Vredeskerk trouwens toch nooit geornamenteerd De houten banken waarop de gelovigen ooit knielden zijn verwijderd, evenals het altaar en andere kerkelijke versieringen. Op zondag 20 september 2015 werd hier de laatste mis gevierd, vervolgens kwam het gebouw leeg te staan. Er werd rotzooi getrapt en het interieur werd vernield. Het gebouw verpauperde en was al lang niet meer het bruisende middelpunt van de wijk. Na jaren van plannenmakerij zonder resultaat, is er nu een oplossing waarbij het aanzicht van de vroegere kerk nagenoeg volledig intact blijft.

Bron: Hilva/Bedaux de Brouwer

Deuren blijven open

Thomas Heuvel is namens projectontwikkelaar Hilva uit Esbeek bij de transformatie betrokken. Hij legt uit wat de gedachte achter het nieuwe concept is. “We willen een nieuwe tijdslaag creëren, waarbij de structuur en de sfeer van de kerk zoveel mogelijk behouden blijven. Dat betekent dat we nieuwe elementen toevoegen, met respect voor de bestaande constructie. De grote toegangsdeuren staan straks permanent open, zodat je van buiten zo het middenschip in kijkt.”

Het woonconcept speelt in op het idee van een community. Bewoners beschikken over een eigen studio, maar maken ook gebruik van gezamenlijke ruimtes. Het voormalige middenschip van de kerk zal worden ingericht om te kunnen werken en recreëren. De ruimte waar het altaar stond, blijft als zodanig herkenbaar en in het karakteristieke, achtkantige doophuis naast de kerk komt een gezinswoning. Net als in de sacristie.

Voor Thomas is dit project een feest van herkenning. Als student woonde hij in de gerestaureerde gebouwen van de Kromhoutkazerne in Utrecht: “Een bijzondere tijd. Zoiets willen we in de Vredeskerk ook realiseren. Mooi dat dit aansluit bij de wens van de gemeente Tilburg en het bisdom, dat nog steeds eigenaar van het pand is.”

Bron: Hilva/Bedaux de Brouwer

Wederopbouwkerk

Omwonenden zijn blij dat de kerk ‘Onze Lieve Vrouw Koningin van de Vrede’, zoals zij officieel heet, weer een mooi aanzien krijgt. Ooit deden zij hier hun communie of trouwden er. Het gebouw dateert van 1954 en is een ontwerp van architect Harrie Pontzen. Blijkbaar was hij zich goed bewust van de terugloop in kerkgangers, want er kwam slechts één biechtstoel. Voordat het gebouw werd opgeleverd diende het parochiehuis op de hoek met de Kwaadeindstraat (ook een creatie van Pontzen) als noodkerk. Dit gebouw viel in 2007 al ten prooi aan de sloopkogel. De Vredeskerk is de enige intacte kerk uit de ‘wederopbouwperiode’, die Tilburg nog rijk is.