Kroon op het werk

Koerierbier
2 januari 2023
Strijd tussen de brouwers
3 augustus 2023
Koerierbier
2 januari 2023
Strijd tussen de brouwers
3 augustus 2023

Detail van het bierflesje van brouwerij De Kroon.

“… Gevonden in 1973 in de Hoefakkerstraat tijdens het aanleggen van een fundering. Er zat nog inhoud in maar wat ??? …”

De tekst staat op een klein notitieblaadje gekrabbeld. Het hoort bij een groen glazen flesje dat onmiskenbaar een bierfles is. Iets groter dan de huidige ‘pijpjes’ en voorzien van een beugelsluiting met porseleinen dop. Het flesje lijkt oud maar ziet er gaaf uit. De dop is te nieuw voor het flesje, maar het oorspronkelijke exemplaar ligt ernaast: behoorlijk beschadigd.

Ik hoef niet lang te zoeken waar het flesje vandaan komt. ‘Bierbrouwerij De Kroon Loven’ staat er in reliëfletters op. “Zo worden ze tegenwoordig niet meer gemaakt,” zegt Bart Clijsen, degene die het flesje in bruikleen heeft. “Het is misschien wel honderd jaar oud.”

En dat kan weleens kloppen, misschien wel ouder zelfs. Brouwerij De Kroon bestond van 1868 tot begin jaren twintig van de vorige eeuw. De brouwerij van Antony de Kroon stond op de hoek van de Bosscheweg en de Hoevense kanaaldijk. Hier brouwde hij zelf tot 1897 zijn ‘Kroon bier’, waarna hij de brouwerij overdeed aan vader en zoon Weijers. In 1908 wordt Cornelis Poort de nieuwe eigenaar, maar deze blijft de naam ‘De Kroon’ voeren.

Flessenbier kwam rond 1900 in zwang. Voorheen leverden de brouwers hun bier in houten vaten bij de kasteleins, die hun bier rechtstreeks uit het vat tapten. Later lieten zij hun bier door speciale ‘bierbottelaars’ in flessen afvullen. Hierdoor bereikte het bier ook de huiskamer van de consument.

Het Kroon bier schijnt van goede kwaliteit te zijn geweest getuige een top-20 uit 1883. Hierin wordt het bier van 3% alcohol gewaardeerd als ‘zeer goed’, wat in die tijd een begerenswaardige kwalificatie was. De vinder van het flesje heeft er zich blijkbaar niet aan gewaagd, dus helaas kunnen we dat niet meer controleren.